Tietoturva ja palomuurit

Hyvin suunniteltu verkkoratkaisu tukee tietoturvaa ja tehostaa palomuurin toimivuutta

Yrityksen hyvä tietoturva perustuu järkevästi rakennettuun verkkoratkaisuun. Tietoturvaa suunniteltaessa kartoitetaan aina ensin asiakkaan tarve. Oleellista on se, miten suuri yritys on kyseessä ja millaista toimintaa se harjoittaa.

Kartoituksen avulla hahmotetaan yrityksen tietoturvan mittasuhteet ja tarvittavien toimenpiteiden laajuus ja luonne. Oikein valitut laitteet palvelevat yritystä kustannustehokkaalla tavalla ja huolellisesti suunnitellut toimenpiteet takaavat riittävän tietoturvan.

Palomuurin päätehtävänä on suojata yrityksen sisäverkkoa ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Se suodattaa myös talon sisältä ulospäin lähtevää tietoliikennettä, mikä on tärkeää tietoturvan ylläpitämisen kannalta. Palomuuri mahdollistaa myös turvallisen etätyöskentelyn VPN-yhteydellä.

Palomuuri parantaa yrityksen tietoturvaa jo sellaisenaan, mutta palomuureja hankittaessa kannattaa käydä läpi myös sisäverkon toiminta, jotta palomuurista saataisiin irti paras mahdollinen hyöty.

Tietoturva suunnitellaan kattamaan koko yrityksen toiminnot, mutta sitä lisätään myös työasemakohtaisesti erillisten ohjelmistojen avulla.

Käytämme tietoturvan toteuttamisessa yhteistyökumppanimme Sophoksen palomuureja.