Tiedonhallinta ja varmuuskopiot

Oikein mitoitettu viansietokyky ja varmuuskopiointi turvaavat toiminnan poikkeustilanteissakin

Yrityksen verkkotoiminnot ja vikasietokyky rakennetaan niiden kokoa ja tarpeita vastaavaksi. IT-asiantuntija osaa määritellä yrityksen koon ja tarpeen mukaan sille parhaiten soveltuvat järjestelmät ja palvelut.

Palveluiden suunnittelussa painotetaan sekä tämänhetkisiä että lähitulevaisuuden tarpeita. Järkevästi suunniteltu toimintaympäristö sietää vikatiloja ja muuntautuu helposti myös tulevaisuuden tarpeisiin. Vikasietokyvyn oikea mitoittaminen on järjestelmien toimivuuden lisäksi yksi tärkeimmistä asioista, kun yrityksen toimintavarmuus halutaan taata. Kun tiedonhallinta ja tallennusjärjestelmät ovat oikeassa suhteessa yrityksen kokoon nähden, ne toimivat oikealla tasolla ja riittävät turvaamaan toiminnan myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Hyvin suunnitellussa kokonaisuudessa varmistamme, että yrityksen toiminnan kannalta kriittisimmille tiedoille on olemassa varmuuskopiot. Mietimme asiakkaan puolesta järkevimmän ja helpoimman tavan hoitaa varmuuskopiot niin, että tietojen tallentaminen on vaivatonta, mutta taattua.

Asiantuntija osaa valita sopivimmat palvelimet, levyjärjestelmät ja varmuuskopioinnin niin, ettei asiakas maksa turhasta. Etukäteen pidemmälle mietityt ratkaisut ovat myös muunneltavissa ketterästi mahdollisten muuttuvien tarpeiden myötä.

Palvelin eli serveri

Palvelimen eli serverin tehtävänä on pyörittää asiakkaan järjestelmiä. Palvelin voi sisältää useampia palveluita tai järjestelmiä. Kun käytössä on isoja järjestelmiä, avuksi otetaan levyjärjestelmä, jolla pystytään kasvattamaan tallennustilan käyttökapasiteettia ja hallinnoimaan useita virtuaalisia palvelimia, jotka hyödyntävät levyjärjestelmää.

 Levyjärjestelmät

Levyjärjestelmiä tarvitaan, kun yritys tarvitsee lisää tilaa uusien, suurempien tai monipuolisempien järjestelmien käyttöönottoon. Levyjärjestelmän käyttö on joustava tapa tiedon tallentamiseen. Vikasietoiset komponentit ja Raid-suojaus tarjoavat luotettavan järjestelmän.