Domain ja sähköpostipalvelut

Yrityksen nimellä varustettu domain herättää luottamusta

Domain on verkkotunnus, joka on yleensä sama kuin yrityksen nimi. Kun samaa domainia käytetään kotisivuilla, verkkokaupassa ja sähköpostiosoitteessa, asiakkaiden on helppo tunnistaa ja löytää yrityksen palvelut. Yrityksen henkilökunnan tunnistaa sähköpostiosoitteesta, jonka loppuosa on yrityksen verkkotunnus, eli yrityksen nimi.

Käyttöön voi rekisteröidä eri päätteillä olevia verkkotunnuksia, jotka ovat usein maakohtaisia. Suomalaisia .fi -verkkotunnuksia rekisteröidään Viestintäviraston (Ficora) säännösten mukaisesti. Kun yritys ostaa itselleen domainin, se omistaa kyseisen verkkotunnuksen.

Hoidamme kaikki domainin hankkimisen ja siihen liittyvät palvelut, joita ovat mm. domainin käyttöönotto, lisenssi, hallinta ja verkkotunnuksen tekniset määritykset.

Autamme yrityksiä myös domainin siirrossa, joihin liittyy läheisesti DNS:n hallinta.

Tietoturvan säilyttämiseksi sähköpostien käyttö kaikissa laitteissa tulee olla hallittua ja turvallisesti suojattu.

Yrityksen tietoturvan kannalta on tärkeää, että sähköposti on vain yrityksen oman henkilökunnan käytössä. Tietoturvan säilyttämiseksi sähköpostien käyttö kaikissa laitteissa tulee olla hallittua ja turvallisesti suojattu. Yrityksen kasvaessa sekä käyttäjien määrä että sähköpostiliikenteen määrä kasvaa. Sähköpostiosoitteiden luominen ja poistaminen hoituu asiantuntijan avulla helposti. Autamme asiakkaitamme myös käyttöönotossa, hallinnassa ja kaikkiin sähköpostin käyttöön liittyvissä asioissa.