IT-tuki ja ylläpito

Ylläpito on ennakoivaa huoltoa, päivitysten tekemistä ja järjestelmien valvontaa

Yrityksen IT-ympäristön toimintavarmuutta pidetään yllä jatkuvalla ylläpidolla. Kun ylläpito hoidetaan huolellisesti, se vahvistaa tietoturvaa. Ylläpito on ennakoivaa huoltoa, erilaisten ohjelmistojen päivitysten tekemistä ja järjestelmien valvontaa.

Ylläpitomme kattaa kaikki yrityksen IT- järjestelmät. Huolellinen taustatyönä tehtävä jatkuva ylläpito takaa, että mahdolliset ongelmatilanteet voidaan väistää jo etukäteen.

Valvonta on jokapäiväistä taustatyötä, joka ulottuu verkkoyhteyksien, laitteiden ja tietoturvan toiminnan jatkuvaan tarkkailuun. Kun yhteydet pelittävät ja koneet käynnistyvät ongelmitta, asiakas tietää, että taustatyö on tehty huolellisesti.

Ylläpito huolehtii, että myös fyysisten laitteiden huolto tehdään oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Tällä estetään jo etukäteen turhat käyttökatkokset.

Ylläpitotyö hoidetaan silloin, kun asiakasyrityksessä on mahdollisimman vähän aktiivista toimintaa. Näin asiakasyrityksen työrauha säilyy ja huoltokatkokset jäävät minimiin.

IT-tuesta saa apua arkisiin käytännön pulmiin ja ongelmatilanteisiin

IT-tuesta saa apua arkisiin käytännön pulmiin ja ongelmatilanteisiin. IT-tuen avulla yritys saa konsultointia kätevästi myös tilanteisiin, joissa tarvitaan asiantuntija-apua uusien järjestelmien tai ohjelmistojen hankintaan. Kun IT-tuki on puhelinsoiton päässä, se nopeuttaa päätöksentekoa ja säästää asiakkaan aikaa turhalta pohtimiselta.

IT-tuki on asiakkaan hätänumero siinä vaiheessa, kun järjestelmät eivät syystä tai toisesta toimi. Neuvontaa annetaan sekä puhelimitse että paikan päällä. Neuvontamme on käytännönläheistä ja helposti ymmärrettävää. Jos asiakas ei itse pysty ratkaisemaan ongelmaa, tulemme paikan päälle.

Annamme asiakkaallemme tukea ja ongelmanratkaisua nopealla varoitusajalla. Kun kokonaisuus on vastuullamme, tunnemme toiminnot kokonaisvaltaisesti ja pystymme vaikuttamaan juurisyihin nopeasti.  Ymmärrämme, mitä lyhyetkin katkokset yrityksen toiminnassa maksavat ja siksi panostamme lyhyeen vasteaikaan.